Důvěrnost

Zachování povolených omezení přístupu k informacím a jejich zpřístupnění, včetně prostředků na ochranu osobních údajů a chráněných informací.


Confidentiality

Preserving authorized restrictions on information access and disclosure, including means for protecting personal privacy and proprietary information.

Použito v metodice