Důvěryhodná cesta

Mechanismus, pomocí kterého může uživatel (prostřednictvím vstupního zařízení) přímo komunikovat s bezpečnostními funkcemi informačního systému s potřebnou jistotou, aby podpořil bezpečnostní politiku systému. Tento mechanismus může být aktivován pouze uživatelem nebo bezpečnostními funkcemi informačního systému a nemůže být napodobován nedůvěryhodným softwarem.


Trusted Path

A mechanism by which a user (through an input device) can communicate directly with the security functions of the information system with the necessary confidence to support the system security policy. This mechanism can only be activated by the user or the security functions of the information system and cannot be imitated by untrusted software.

Použito v metodice