Důvěryhodná distribuce

Metoda distribuce hardware, softwaru a součástí firmwaru důvěryhodné počítačové základny (TCB), která chrání TCB před změnami během distribuce.


Trusted Distribution

Method for distributing trusted computing base (TCB) hardware, software, and firmware components that protects the TCB from modification during distribution.

Použito v metodice