Důvěryhodná slévárna

Zařízení, které vyrábí integrované obvody s vyšší úrovní zabezpečení integrity.


Trusted Foundry

Facility that produces integrated circuits with a higher level of integrity assurance.

Použito v metodice