Důvěryhodná slévárna

Zařízení, které vyrábí integrované obvody s vyšší úrovní zabezpečení integrity.

Použito v metodice