Důvěryhodné časové razítko

Digitálně podepsané tvrzení důvěryhodné autority, že určitý digitální objekt existuje v určitém čase.


Trusted Timestamp

A digitally signed assertion by a trusted authority that a specific digital object existed at a particular time.

Použito v metodice