Důvěryhodné obnovení

Schopnost zajistit obnovu bez kompromisu po selhání systému.


Trusted Recovery

Ability to ensure recovery without compromise after a system failure.

Použito v metodice