Důvěryhodné předávání identifikace

Metoda identifikace používaná v sítích informačních systémů, kde vysílající hostitel může ověřit oprávněného uživatele v jeho systému, se pokouší připojit k jinému hostiteli. Vysílající hostitel přenáší požadované ověřovací informace uživatele přijímajícímu hostiteli.


Trusted Identification Forwarding

Identification method used in information system networks whereby the sending host can verify an authorized user on its system is attempting a connection to another host. The sending host transmits the required user authentication information to the receiving host.

Použito v metodice