Důvěryhodnost

Atribut osoby nebo organizace, který poskytuje ostatním důvěru o kvalifikaci, schopnostech a spolehlivosti tohoto subjektu při plnění konkrétních úkolů a plnění určených povinností.


Trustworthiness

The attribute of a person or organization that provides confidence to others of the qualifications, capabilities, and reliability of that entity to perform specific tasks and fulfill assigned responsibilities.

Použito v metodice