Důvěryhodný certifikát

Certifikát, kterému důvěřující strana důvěřuje na základě bezpečného a ověřeného doručení. Veřejné klíče zahrnuté v důvěryhodných certifikátech se používají k zahájení certifikačních cest. Také známý jako "důvěryhodná kotva".


Trusted Certificate

A certificate that is trusted by the Relying Party on the basis of secure and authenticated delivery. The public keys included in trusted certificates are used to start certification paths. Also known as a "trust anchor."

Použito v metodice