Důvěryhodný kanál

Kanál, kde jsou známy koncové body, a celistvost dat je chráněna při přechodu. V závislosti na použitém komunikačním protokolu může být ochrana osobních údajů chráněna během přechodu. Mezi příklady patří SSL, IPSEC a bezpečné fyzické připojení.


Trusted Channel

A channel where the endpoints are known and data integrity is protected in transit. Depending on the communications protocol used, data privacy may be protected in transit. Examples include SSL, IPSEC, and secure physical connection.

Použito v metodice