Důvěryhodný počítačový systém

Systém, který využívá dostatečná opatření pro zajištění hardwaru a softwaru, aby umožnil jeho využití pro zpracování současně řady citlivých nebo utajovaných informací.


Trusted Computer System

A system that employs sufficient hardware and software assurance measures to allow its use for processing simultaneously a range of sensitive or classified information.

Použito v metodice