Důvěryhodný proces

Proces, který byl testován a ověřen tak, aby fungoval pouze podle určení.


Trusted Process

Process that has been tested and verified to operate only as intended.

Použito v metodice