Důvěryhodný systém

Počítačový hardware, software a postupy, které:

1) Jsou přiměřeně zabezpečené proti vniknutí a zneužití.

2) Zajistěte přiměřenou úroveň dostupnosti, spolehlivosti a správného fungování.

3) Jsou přiměřeně vhodné pro plnění zamýšlených funkcí.

4) Dodržujte obecně uznávané bezpečnostní postupy.


Trustworthy System

Computer hardware, software and procedures that:

1) Are reasonably secure from intrusion and misuse.

2) Provide a reasonable level of availability, reliability, and correct operation.

3) Are reasonably suited to performing their intended functions.

4) Adhere to generally accepted security procedures.

Použito v metodice