Důvěryhodný systém

Počítačový hardware, software a postupy, které:

1) Jsou přiměřeně zabezpečené proti vniknutí a zneužití.

2) Zajistěte přiměřenou úroveň dostupnosti, spolehlivosti a správného fungování.

3) Jsou přiměřeně vhodné pro plnění zamýšlených funkcí.

4) Dodržujte obecně uznávané bezpečnostní postupy.

Použito v metodice