Dvoudílný kód

Kód sestávající z kódovací sekce, ve které jsou položky slovníku (se svými přidruženými skupinami kódů) uspořádány v abecedním nebo jiném systematickém pořadí a dekódovací část, ve které jsou kódové skupiny (s jejich přidruženými významy) uspořádány v samostatném abecedním nebo číselné pořadí.

Použito v metodice