Dvoudílný kód

Kód sestávající z kódovací sekce, ve které jsou položky slovníku (se svými přidruženými skupinami kódů) uspořádány v abecedním nebo jiném systematickém pořadí a dekódovací část, ve které jsou kódové skupiny (s jejich přidruženými významy) uspořádány v samostatném abecedním nebo číselné pořadí.


Two-Part Code

Code consisting of an encoding section, in which the vocabulary items (with their associated code groups) are arranged in alphabetical or other systematic order, and a decoding section, in which the code groups (with their associated meanings) are arranged in a separate alphabetical or numeric order.

Použito v metodice