Dynamické porty

Dynamické a nebo soukromé porty - 49152 až 65535: nejsou uvedeny podle IANA kvůli jejich dynamické povaze.


Dynamic ports

Dynamic and/or private ports--49152 through 65535: Not listed by IANA because of their dynamic nature.

Použito v metodice