Dynamický subsystém

Podsystém, který se neustále vyskytuje během fáze provádění informačního systému. Architektury orientované na služby a architektury cloud computingu jsou příklady architektur využívajících dynamické subsystémy.

Použito v metodice