Dynamický subsystém

Podsystém, který se neustále vyskytuje během fáze provádění informačního systému. Architektury orientované na služby a architektury cloud computingu jsou příklady architektur využívajících dynamické subsystémy.


Dynamic Subsystem

A subsystem that is not continually present during the execution phase of an information system. Service-oriented architectures and cloud computing architectures are examples of architectures that employ dynamic subsystems.

Použito v metodice