E-Autentizace

Elektronické ověřování

Proces budování důvěry v totožnost uživatele elektronicky prezentovaný do informačního systému.


E-Authentication

Electronic Authentication

The process of establishing confidence in user identities electronically presented to an information system.

Použito v metodice