E-Business

Elektronické podnikání

Řízení obchodních procesů na internetu.


E-Business

Electronic Business

Doing business online.

Použito v metodice