E2EE

End-to-End Encryption

Šifrování typu end-to-end (E2EE) je systém komunikace, ve kterém mohou pouze komunikující uživatelé číst zprávy. Systémy jsou navrženy tak, aby zabránily jakýmkoli pokusům o dohled nebo manipulaci, protože žádné třetí strany nemohou rozluštit sdělovaná nebo uložená data.


E2EE

End-to-End Encryption

Communications encryption in which data is encrypted when being passed through a network, but routing information remains visible.

Použito v metodice