EA

Podniková architektura

Popis celé sady informačních systémů podniku: jak jsou konfigurovány, jak jsou integrovány, jak se propojují s vnějším prostředím na hranici podniku, jak jsou provozovány na podporu podnikové mise a jak přispívají k podnikové činnosti celkovou bezpečnostní pozicí.


EA

Enterprise Architecture

The description of an enterprise’s entire set of information systems: how they are configured, how they are integrated, how they interface to the external environment at the enterprise’s boundary, how they are operated to support the enterprise mission, and how they contribute to the enterprise’s overall security posture.

Použito v metodice