EAL

Úroveň ověření hodnocení

Sada požadavků na zajištění, které představují bod v předem definované měřítku jistoty Common Criteria.


EAL

Evaluation Assurance Level

Set of assurance requirements that represent a point on the Common Criteria predefined assurance scale.

Použito v metodice