EAL

Úroveň ověření hodnocení

Sada požadavků na zajištění, které představují bod v předem definované měřítku jistoty Common Criteria.

Použito v metodice