Efektivita kontroly bezpečnosti

Míra správnosti implementace (tj. Jak důsledně je implementace kontroly v souladu s bezpečnostním plánem) a jak dobře bezpečnostní plán splňuje organizační potřeby v souladu se současnou tolerancí vůči riziku.


Security Control Effectiveness

The measure of correctness of implementation (i.e., how consistently the control implementation complies with the security plan) and how well the security plan meets organizational needs in accordance with current risk tolerance.

Použito v metodice