Elektronické důkazy

Informace a údaje o vyšetřovací hodnotě, které jsou uloženy nebo přenášeny elektronickým zařízením.

Použito v metodice