Elektronické důkazy

Informace a údaje o vyšetřovací hodnotě, které jsou uloženy nebo přenášeny elektronickým zařízením.


Electronic Evidence

Information and data of investigative value that is stored on or transmitted by an electronic device.

Použito v metodice