Elektronické pověření

Digitální dokumenty používané při autentizaci, které váží identitu nebo atribut předplatitelského tokenu.


Electronic Credentials

Digital documents used in authentication that bind an identity or an attribute to a subscriber's token.

Použito v metodice