Elektronicky generovaný klíč

Tlačítko generované v zařízení COMSEC zavedením (mechanicky nebo elektronicky) klíče osiva do zařízení a následným použitím osiva spolu se softwarovým algoritmem uloženým v zařízení k vytvoření požadovaného klíče.


Electronically Generated Key

Key generated in a COMSEC device by introducing (either mechanically or electronically) a seed key into the device and then using the seed, together with a software algorithm stored in the device, to produce the desired key.

Použito v metodice