Elektronický podpis

Proces aplikace jakékoli značky v elektronické podobě s úmyslem podepsat datový objekt.


Electronic Signature

The process of applying any mark in electronic form with the intent to sign a data object.

Použito v metodice