Emitent ověření osobní identity

Autorizovaný tvůrce průkazů totožnosti, který obstarává prázdné průkazy totožnosti FIPS, je inicializuje pomocí příslušného softwaru a datových prvků pro požadovanou aplikaci pro ověření totožnosti a řízení přístupu, přizpůsobí karty identifikačním pověřením oprávněných subjektů a dodává personalizovanou kartu autorizované osoby spolu s příslušnými pokyny pro ochranu a použití.

Použito v metodice