EMS

Služby elektronických zpráv

Služby poskytující schopnosti interpersonálních zpráv, splnění specifických funkčních, řídících a technických požadavků, a poskytující službu elektronické pošty obchodní kvality, která je vhodná pro vedení oficiálních vládních obchodů.


EMS

Electronic Messaging Services

Services providing interpersonal messaging capability; meeting specific functional, management, and technical requirements; and yielding a business-quality electronic mail service suitable for the conduct of official government business.

Použito v metodice