Encláva Boundary

Bod, ve kterém se interní síťová vrstva enklávy připojuje k vrstvě služby externí sítě, tj. K jiné enklávě nebo k síti WAN (Wide Area Network).


Enclave Boundary

Point at which an enclave’s internal network service layer connects to an external network’s service layer, i.e., to another enclave or to a Wide Area Network (WAN).

Použito v metodice