Enkláva

Sběr informačních systémů spojených jednou nebo více interními sítěmi pod kontrolou jednoho orgánu a bezpečnostní politiky. Systémy mohou být strukturovány fyzickou blízkostí nebo funkcí nezávisle na umístění.


Enclave

Collection of information systems connected by one or more internal networks under the control of a single authority and security policy. The systems may be structured by physical proximity or by function, independent of location.

Použito v metodice