Entropie

Měřítko míry nejistoty, s níž útočník stojí, aby určil hodnotu tajemství. Entropie je obvykle uvedena v bitech.


Entropy

A measure of the amount of uncertainty that an Attacker faces to determine the value of a secret. Entropy is usually stated in bits.

Použito v metodice