Ephemeral Klíč

Kryptografický klíč, který je generován pro každé provedení procesu klíčového procesu a který splňuje další požadavky typu klíče (např. Jedinečný pro každou zprávu nebo relaci).

V některých případech se dočasné klíče používají více než jednou v jedné relaci (např. Vysílací aplikace), kde odesílatel generuje pro každou zprávu pouze jeden dočasný pár klíčů a soukromý klíč je kombinován samostatně s veřejným klíčem každého příjemce.


Ephemeral Key

A cryptographic key that is generated for each execution of a key establishment process and that meets other requirements of the key type (e.g., unique to each message or session).

In some cases, ephemeral keys are used more than once within a single session (e.g., broadcast applications) where the sender generates only one ephemeral key pair per message, and the private key is combined separately with each recipient’s public key.

Použito v metodice