EPL

Seznam produktů hodnocení

Seznam ověřených produktů, které byly úspěšně vyhodnoceny v rámci Národního schématu pro hodnocení a ověřování společných kritérií (CCEVS).


EPL

Evaluation Products List

List of validated products that have been successfully evaluated under the National Information Assurance Partnership (NIAP) Common Criteria Evaluation and Validation Scheme (CCEVS).

Použito v metodice