Eradikace

Pokud byla po incidentu nasazena opatření na omezení, je třeba identifikovat a odstranit hlavní příčinu incidentu ze sítě.


Eradication

When containment measures have been deployed after an incident occurs, the root cause of the incident must be identified and removed from the network.

Použito v metodice