ESP

Enkapsulační bezpečnostní užitečné zatížení

Protokol, který je navržen tak, aby poskytoval směs bezpečnostních služeb v protokolech IPv4 a IPv6. Služba ESP může být použita k zajištění důvěrnosti, ověřování původu dat, integrity bez připojení, služby antirelay (forma částečné sekvenční integrity) a (omezené) důvěrnosti toku provozu.


ESP

Encapsulation security payload

Protocol, which is designed to provide a mix of security services in IPv4 and IPv6. ESP can be used to provide confidentiality, data origin authentication, connectionless integrity, an anti-replay service (a form of partial sequence integrity), and (limited) traffic flow confidentiality.

Použito v metodice