Evidující důkazy

Důkazy, které mají tendenci snižovat pravděpodobnost poruchy nebo viny.


Exculpatory Evidence

Evidence that tends to decrease the likelihood of fault or guilt.

Použito v metodice