External Security Testing

Bezpečnostní testy prováděné mimo bezpečnostní obvod organizace.


External Security Testing

Security testing conducted from outside the organization’s security perimeter.

Použito v metodice