Externí hrozba

Neoprávněný subjekt mimo oblast obvodu domény, který může poškodit informační systém prostřednictvím zničení, zveřejnění, změny údajů a / nebo odmítnutí služby.


Outside Threat

An unauthorized entity from outside the domain perimeter that has the potential to harm an Information System through destruction, disclosure, modification of data, and/or denial of service.

Použito v metodice