Externí hrozba

Neoprávněný subjekt mimo oblast obvodu domény, který může poškodit informační systém prostřednictvím zničení, zveřejnění, změny údajů a / nebo odmítnutí služby.

Použito v metodice