Extrakce Resistance

Schopnost kryptografického zařízení nebo zabezpečeného telekomunikačního vybavení odolat snahám o získání klíčů.

Použito v metodice