Extrakce Resistance

Schopnost kryptografického zařízení nebo zabezpečeného telekomunikačního vybavení odolat snahám o získání klíčů.


Extraction Resistance

Capability of crypto-equipment or secure telecommunications equipment to resist efforts to extract key.

Použito v metodice