Extranet

Soukromá síť, která využívá webovou technologii, umožňuje sdílení částí podnikových informací nebo operací s dodavateli, dodavateli, partnery, zákazníky nebo jinými podniky.


Extranet

A private network that uses Web technology, permitting the sharing of portions of an enterprise’s information or operations with suppliers, vendors, partners, customers, or other enterprises.

Použito v metodice