Falešné odmítnutí

V biometriích se ukázalo, že instance bezpečnostního systému neověřuje nebo neidentifikuje oprávněnou osobu.

To nemusí nutně znamenat chybu v biometrickém systému, například v systému založeném na otiscích prstů, nesprávně zarovnaný prstem na skeneru nebo nečistotami na skeneru může dojít k nesprávnému vykreslení otisku prstu, což způsobí falešné odmítnutí oprávněného uživatele.


False Rejection

In biometrics, the instance of a security system failing to verify or identify an authorized person.

It does not necessarily indicate a flaw in the biometric system; for example, in a fingerprint-based system, an incorrectly aligned finger on the scanner or dirt on the scanner can result in the scanner misreading the fingerprint, causing a false rejection of the authorized user.

Použito v metodice