Falešné přijetí

V biometriích instance bezpečnostního systému nesprávně ověřuje nebo identifikuje neoprávněnou osobu.

Obvykle se považuje za nejvážnější z biometrických bezpečnostních chyb, protože poskytuje neoprávněným uživatelům přístup k systémům, které se je výslovně snaží udržet.


False Acceptance

In biometrics, the instance of a security system incorrectly verifying or identifying an unauthorized person.

It typically is considered the most serious of biometric security errors as it gives unauthorized users access to systems that expressly are trying to keep them out.

Použito v metodice