FAR

Falešná míra přijetí

Míra pravděpodobnosti, že biometrický bezpečnostní systém nesprávně přijme pokus o přístup neoprávněným uživatelem. Falešná míra přijatelnosti systému je typicky udávána jako poměr počtu falešných akceptací vydělených počtem pokusů o identifikaci.


FAR

False Acceptance Rate

The measure of the likelihood that the biometric security system will incorrectly accept an access attempt by an unauthorized user. A system’s false acceptance rate typically is stated as the ratio of the number of false acceptances divided by the number of identification attempts.

Použito v metodice