FBCA

Federální certifikační úřad mostu

Federální úřad pro certifikaci mostu se skládá ze sady komponentů infrastruktury veřejného klíče (certifikační autority, adresáře, zásady certifikátů a prohlášení o osvědčených postupech), které slouží k zajištění vzájemné spolupráce mezi hlavními certifikačními orgány agentury.


FBCA

Federal Bridge Certification Authority

The Federal Bridge Certification Authority consists of a collection of Public Key Infrastructure components (Certificate Authorities, Directories, Certificate Policies and Certificate Practice Statements) that are used to provide peer-to-peer interoperability among Agency Principal Certification Authorities.

Použito v metodice