FBCAM

Federální certifikační úřad mostu

Membrána federálního mostního certifikačního úřadu se skládá ze sady komponentů infrastruktury veřejného klíče, které zahrnují různé produkty PKI certifikační autority, databáze, adresáře specifické pro CA, adresář hranic, brány firewall, směrovače, náhodná zařízení atd.


FBCAM

Federal Bridge Certification Authority Membrane

The Federal Bridge Certification Authority Membrane consists of a collection of Public Key Infrastructure components including a variety of Certification Authority PKI products, Databases, CA specific Directories, Border Directory, Firewalls, Routers, Randomizers, etc.

Použito v metodice