FDE

Šifrování dat

Proces šifrování všech dat na jednotce pevného disku používaných k zavedení počítače včetně operačního systému počítače a umožnění přístupu k datům až po úspěšném ověření pomocí produktu šifrování celého disku.


FDE

Full Disk Encryption

The process of encrypting all the data on the hard disk drive used to boot a computer, including the computer’s operating system, and permitting access to the data only after successful authentication with the full disk encryption product.

Použito v metodice