Filozofie ochrany

Neoficiální popis celkového návrhu informačního systému, který vymezuje jednotlivé použité ochranné mechanismy. Kombinace formálních a neformálních technik, vhodných pro třídu hodnocení, používaná k prokázání mechanismů, je přiměřená pro vynucení bezpečnostní politiky.


Protection Philosophy

Informal description of the overall design of an information system delineating each of the protection mechanisms employed. Combination of formal and informal techniques, appropriate to the evaluation class, used to show the mechanisms are adequate to enforce the security policy.

Použito v metodice