Filtrování paketů

Řízení přístupu k síti analýzou atributů příchozích a odchozích paketů a jejich propůjčením nebo odmítnutím na základě seznamu pravidel.


Packet Filtering

Controlling access to a network by analyzing the attributes of the incoming and outgoing packets and either letting them pass, or denying them, based on a list of rules.

Použito v metodice