FIPS-ověřená kryptografie

Kryptografický modul validovaný programem ověření kryptografického modulu (CMVP), který splňuje požadavky specifikované v FIPS 140-2 (v platném znění). Jako předpoklad pro validaci CMVP je kryptografický modul povinen použít implementaci kryptografického algoritmu, která úspěšně prošla ověřovacími testy pomocí Programu ověřování šifrovacích algoritmů (CAFP).


FIPS-Validated Cryptography

A cryptographic module validated by the Cryptographic Module Validation Program (CMVP) to meet requirements specified in FIPS 140-2 (as amended). As a prerequisite to CMVP validation, the cryptographic module is required to employ a cryptographic algorithm implementation that has successfully passed validation testing by the Cryptographic Algorithm Validation Program (CAVP).

Použito v metodice