FIPS PUB

Zkratka pro vydání federálních standardů pro zpracování informací. Publikace FIPS (PUB) vydává společnost NIST po schválení ministrem obchodu.


FIPS PUB

An acronym for Federal Information Processing Standards Publication. FIPS publications (PUB) are issued by NIST after approval by the Secretary of Commerce.

Použito v metodice